Help een handje bij het Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het Alzheimer Café wordt informatie gegeven en wordt gezorgd voor een aangename, veilige sfeer waar mensen hun ervaringen met elkaar delen. Met een team van vrijwilligers en professionals worden deze avonden voorbereid en georganiseerd. De bijeenkomst begint met een lezing of interview met betrokkenen. Daarna kunnen bezoekers ervaringen, tips en ideeën met elkaar delen. 

Meld je aan als vrijwilliger. Op de website van Alzheimer Nederland staan de vacatures voor vrijwilligers per regio beschreven.